DISPOZIŢIE Nr. 101 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE DISPOZIŢIE   Nr. 101 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, D I S P U N E :    Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  JOI, 21 APRILIE 2016, ora 900.   Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Gheorghe Filipescu” cu următoarea ordine de zi: PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:…

Detalii...