DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară, marţi, 10 mai 2016 , ora 10.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE DISPOZIŢIE   Nr. 102 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară           Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, DISPUNE :         Art.1.   Se   convoacă   Consiliul   judeţean  Buzău   în    şedinţă   extraordinară, marţi, 10 mai 2016 , ora 1000.         Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.48, cu următoarea ordine de zi :   PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind: Aprobarea…

Detalii...