ORDINEA DE ZI a ședinței consiliului Județean Buzău din 28 septembrie 2018

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 6; 2. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului muzeal I.C. Brătianu”; 3. Trecerea din domeniul public al Județului Buzău în domeniul privat al Județului Buzău a unor corpuri de clădire situate în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45; 4. Aprobarea Planului de ocupare…

Detalii...