CURSURILE ,,A DOUA ȘANSĂ” primar -ADS, primar și secundar inferior în cadrul Proiectului ,,Șanse egale la educație”

Din 13 octombrie 2018 au început CURSURILE ,,A DOUA ȘANSĂ” primar -ADS, primar și secundar inferior în cadrul Proiectului ,,Șanse  egale  la  educație”. Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/74/6/18.Mysmis+: 106415, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe. Obiectivul general va fi realizat prin actiuni integrate de facilitare a accesului la educatie, furnizarea competentelor de baza si a abilitatilor de integrare sociala si profesionala pentru 66 de persoane de etnie roma, persoane din mediul rural, precum si alte categorii de grupuri vulnerabile,…

Detalii...