DISPOZIŢIE Nr. 331 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii octombrie 2019

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE DISPOZIŢIE   Nr. 331  privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii octombrie  2019          Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, DISPUNE :          Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  JOI, 31 OCTOMBRIE 2019, ORA 900.                 (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine…

Detalii...