Nr. 35085/01.07.2020 – ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

Primaria Municipiului Râmnicu Sărat lansează pentru perioada 01.07.2020 – 06.07.2020, anunț de selecție parteneri cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii fișei de proiect „Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Rămnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială”, în cadrul Apelului POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2020/5/2/5.1 Sesiunea 2, iunie 2020, lansat de GAL Sus Râmnicul pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală  plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: „Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri / operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Pentru mai multe informații accesați site-ul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat la adresa http://www.primariermsarat.ro sectiunea Anunturi -2020 .

 

Primar,

Cîrjan Sorin-Valentin

Related posts