DISPOZIȚIE Nr. 268 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii octombrie 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

         Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de  15 octombrie 2020, ora 11.

                  (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

          Art.2. Ordinea de zi a ședinței:

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 

  1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2020 pe cele două secțiuni;
  1. Aprobarea alocării unei sume din bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2020 și Sărbătorilor de iarnă;
  1. Completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău 276/2018 privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Buzău;
  1. Modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Buzău.

 

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău;

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 15 octombrie 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

 

BUZĂU, 08 OCTOMBRIE 2020

 

 PREŞEDINTE,

 PETRE-EMANOIL NEAGU

                                       

                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts