ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 81125/25.01.2021

ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,Amenajare parc/zone verzi in cartier Alecu Bagdat”, pentru imobilul-teren situat in strada George Topârceanu nr 5 Bis (numărul cadastral 36565)  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,Amenajare…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 81117/25.01.2021

ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,Construire hala de productie articole din hartie si carton + birouri, construire magazie, construire imprejmuire partială la stradă”, la imobilul cu numarul cadastral 35732 situat in municipiul Râmnicu Sărat, strada C.I. Parhon nr. 14B, judeţul Buzău  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 81111/25.01.2021

ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,Construire hala metalica cu destinatia de productie utilaje pentru prelucrarea metalului”, la imobilul cu numărul cadastral 36962 situat în Soseaua Brăilei, Km 3, extravilan Municipiul Râmnicu Sărat  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.01.2021

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT PRIMAR    DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.01.2021 Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local…

Detalii...

DISPOZIȚIE Nr. 23 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii ianuarie 2021

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE    DISPOZIȚIE Nr. 23 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii ianuarie 2021          Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1),        lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE:          Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de  28 ianuarie 2021, ora 1000.                   (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              Bulevardul…

Detalii...

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus…

Detalii...

ANUNT PUBLIC – Nr. 72628 / 10.12.2020

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE Nr. 72628 / 10.12.2020 ANUNT PUBLIC   SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE INSTIINTEAZA TOTI CONTRIBUABILII CA IMPOZITELE SI TAXELE PENTRU ANUL 2021 SE VOR INCASA INCEPAND CU DATA DE 08.01.2021. ATENTIONAM IN MOD DEOSEBIT CONTRIBUABILII CARE INSTRAINEAZA SAU DOBANDESC BUNURI MOBILE-MIJLOACE DE TRANSPORT SAU BUNURI IMOBILE-CLADIRI SI/SAU TERENURI, SA EVITE SA SE PROGRAMEZE LA SERVICIUL DE INMATRICULARI BUZAU SAU LA BIROURI NOTARIALE, IN VEDEREA INMATRICULARII PROVIZORII SAU DEFINITIVE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT SAU INCHEIERII CONTRACTELOR DE VANZARE CUMPARARE DEOARECE VOM FI IN IMPOSIBILITATEA ELIBERARII DOCUMENTELOR FISCALE…

Detalii...

DISPOZIȚIE Nr. 345 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii decembrie 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE: Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 17 decembrie 2020, ora 1000. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu…

Detalii...

ANUNȚ Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

Astăzi, 24 noiembrie 2020, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021. Documentația aferentă proiectului de hotărâre include: Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre; Raportul Direcției economice; Textul complet al proiectului de hotărâre; Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 44, județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații publice.…

Detalii...