ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 60597/16.10.2020

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 în Municipiul…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 60615/16.10.2020

Nr. 60615/16.10.2020 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 23.10.2020, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat…

Detalii...

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară   a Consiliului Local al Municipiului Buzău Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: Având în vedere art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (5), art. 139, alin. (5), lit. b), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE: ​Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară,pentru marți, 20 octombrie 2020, ora 11,00,şedinţă care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.   Proiectul…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 58381/09.10.2020 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmmnicu Sărat pentru activitatea privind ,,măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice” şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea menţionată anterior În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de…

Detalii...

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din municipiul Buzău. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat…

Detalii...

DISPOZIȚIE Nr. 268 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii octombrie 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE:          Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de  15 octombrie 2020, ora 11.                   (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot…

Detalii...

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre privind modificarea 5 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău. Persoanele fizice şi juridice interesate pot…

Detalii...

ANUNŢ PUBLIC

Având in vedere: adresa nr. 3320/05.10.2020 a Consitrans SRL imputernicit al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, inregistrata la Primaria Municipiului Ramnicu Sarat cu nr. 847/05.10.2020; prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, actualizata cu Legea 90/2011, conform careia: Cap IV, art. 16, alin (1):     “Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz,…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 17.09.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 17.09.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. (2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 17.09.2020 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu…

Detalii...