ANUNȚ de convocare a Consiliului Local în şedinta de lucru ordinară în data de 28.10.2021

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 28.10.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021; Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 în Municipiul Râmnicu Sărat

Nr. 23860/12.10.2021    ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ   a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 în Municipiul Râmnicu Sărat  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica…

Detalii...

ANUNȚ de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 12.10.2021

ANUNȚ In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(3), lit.b) si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 12.10.2021, orele 1600 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 22892/07.10.2021   ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  a Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat şi a titlului ,,Condiţii de exploatare a Serviciului public de salubrizare menajeră a Municipiului Râmnicu Sărat” din anexa nr. 12 la Caietul de sarcini pentru activităţile privind ,,colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectare separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori” şi ,,transportul deşeurilor provenite…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 21000/30.09.2021   ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru ,,Extindere spaţiu comercial”, pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, strada Victoriei, bloc 23C – lot 1, parter (număr cadastral 35404), judeţul Buzău  In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism…

Detalii...

ANUNȚ

MUNICIPIUL RM.SĂRAT STRADA NICOLAE BĂLCESCU NR.1 TEL.0238/561946; fax 0238/561947 Web: www.primariermsarat.ro ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.09.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 20.09.2021

 Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau           Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134, alin.(3), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare raportat la faptul ca data de 30.09.2021, ora1200, este termen limita pentru depunerea fiselor de proiect pe APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;   DISPUN:  Art.1.…

Detalii...

ANUNT

  MUNICIPIUL RM.SĂRAT STRADA NICOLAE BĂLCESCU NR.1 TEL.0238/561946; fax 0238/561947 Web: www.primariermsarat.ro ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.08.2021, orele 1400 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat…

Detalii...

Anunt de presa Lansare proiect: Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala Cod SMIS 145855

  Anunt de presa Lansare proiect : Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala Cod SMIS 145855   Proiectul cu titlul “Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala” Cod SMIS 145855, este finantat de Uniunea Europeana , in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Proiect in care UAT Municipiul Ramnicu Sarat (Primaria Municipiului Ramnicu Sarat) are calitatea de lider de parteneriat, Scoala Gimnaziala “Gheorghe…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE SI DEZBATERE PUBLICA a Proiectului de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat

NR.6243 /26.07.2021         ANUNŢ CONSULTARE SI DEZBATERE PUBLICA a Proiectului de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat       In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica initiativa Primarului Municipiului Ramnicu Sarat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat si organizarea consultarii/dezbaterii publice pentru proiectul propus, in data de 04.08.2021, ora 1300, la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat-Sala…

Detalii...