DISPOZIȚIE Nr. 121 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii mai 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE  DISPOZIȚIE Nr. 121 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii mai 2020 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE: Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 28 mai 2020, ora 930. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 28298/22.05.2020

Nr. 28298/22.05.2020 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 28.05.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT PRIMAR   DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.05.2020  Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 28.05.2020, orele 900 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. (2) Desfasurarea sedintei…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 18.05.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR    DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 18.05.2020   Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  18.05.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat (parter), strada Nicolae Balcescu…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Str. N.Bãlcescu nr. 1, Râmnicu-Sãrat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947 Web: www.primariermsarat.ro       E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680 Nr. 26307/12.05.2020 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru…

Detalii...

HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019)

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT CONSILIUL LOCAL         HOTARARE privind Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019) ​Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.04.2020; ​Având în vedere: – referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Saratinregistrat sub nr.  …

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 21799/06.04.2020 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Râmnicu Sărat – forma actualizata si revizuita – şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 21148/31.03.2020 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 1B – nr. cadastral 36390) – Infiintare centru de zi in cadrul proiectului ,,Un pas spre comunitate” prin reabilitarea unei clădiri existente in Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea…

Detalii...

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

     ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: În temeiul dispozițiilor art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Ținând cont de adresa nr. 4100/24.03.2020 a Instituției Prefectului Județului Buzău cu privire la modalitățile alternative de desfășurare a ședințelor consiliilor locale, în contextul instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României și a necesității limitării și diminuării răspândirii infecțiilor respiratorii…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 31.03.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR    DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 31.03.2020  Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau           Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  31.03.2020, orele 1115 in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul…

Detalii...