DISPOZIŢIE Nr. 219 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară de îndată – vineri, 28 august 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE :          Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară de îndată,  VINERI, 28 AUGUST 2020, ORA 1000.                   (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a…

Detalii...

PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 178 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iulie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 178 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iulie 2020 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE: Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 16 iulie 2020, ora 930. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a…

Detalii...

DISPOZIȚIE Nr. 155 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iunie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE DISPOZIȚIE Nr. 155 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iunie 2020 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE: Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 29 iunie 2020, ora 930. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului…

Detalii...

DISPOZIȚIE Nr. 121 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii mai 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE  DISPOZIȚIE Nr. 121 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii mai 2020 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE: Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 28 mai 2020, ora 930. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a…

Detalii...

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

     ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: În temeiul dispozițiilor art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Ținând cont de adresa nr. 4100/24.03.2020 a Instituției Prefectului Județului Buzău cu privire la modalitățile alternative de desfășurare a ședințelor consiliilor locale, în contextul instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României și a necesității limitării și diminuării răspândirii infecțiilor respiratorii…

Detalii...

PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 66 privind convocarea Consiliului judeţeanîn şedinţa ordinară a lunii martie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 66 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii martie 2020 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE:  Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 26 martie 2020, ora 09:00. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare…

Detalii...

DISPOZIŢIE Nr. 32 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii februarie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE   DISPOZIŢIE Nr. 32 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii februarie 2020   Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE:  Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 19 februarie 2020, ora 09:00. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala…

Detalii...

ORDINE DE ZI ŞEDINŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU DIN DATA DE 30 IANUARIE 2020

Proiect de hotărâre nr. 3/20.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean și a dispozițiilor președintelui – forma actualizată conform Codului Administrativ; Proiect de hotărâre nr. 4/20.01.2020  privind completarea Secţiunii II – Bunuri mobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Buzău; Proiect de hotărâre nr. 5/20.01.2020 pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2020; Proiect de hotărâre nr. 6/20.01.2020 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău…

Detalii...

Convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară în data de 21 ianuarie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE   DISPOZIŢIE   Nr. 10  privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară în data de 21 ianuarie 2020          Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   DISPUNE :          Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară,  în data de 21 ianuarie 2020, ORA 1000.                     (2). Şedinţa va avea loc…

Detalii...

DISPOZIŢIE Nr. 387 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii decembrie 2019

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,         În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, DISPUNE :         Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  JOI, 19 DECEMBRIE 2019, ORA 1000.                  (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:            PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:  Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2019 pe cele…

Detalii...