DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 30.07.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 30.07.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. (2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 30.07.2020 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 27.07.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;  DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  27.07.2020, orele 1000 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. (2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 27.07.2020 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 13.07.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:   Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  13.07.2020, orele 900 in Sala Centrului Cultural «Florica Cristoforeanu» Rm.Sarat (parter), strada Tudor Vladimirescu nr.20, judetul Buzau. (2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 13.07.2020 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor…

Detalii...

Nr. 35085/01.07.2020 – ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

Primaria Municipiului Râmnicu Sărat lansează pentru perioada 01.07.2020 – 06.07.2020, anunț de selecție parteneri cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii fișei de proiect „Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Rămnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială”, în cadrul Apelului POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2020/5/2/5.1 Sesiunea 2, iunie 2020, lansat de GAL Sus Râmnicul pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9:…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 30.06.2020

DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 30.06.2020   Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 30.06.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. (2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 30398/04.06.2020

Nr. 30398/04.06.2020  ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind reducerea impozitului anual cu o cota de 50% (nerezidentiale) aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, scutirea chiriei, redeventei si a taxei pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a Municipiului Râmnicu Sărat, date in concesiune sau inchiriere, pe perioada starii de urgenta, in care nu s-a desfasurat activitate economica, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirului SARS-CoV-2 precum si a taxei si chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, pentru perioada in care nu au…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 29961/02.06.2020

Nr. 29961/02.06.2020   ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Râmnicu Sărat si aprobarea procedurii de anulare a acestora   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 28298/22.05.2020

Nr. 28298/22.05.2020 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 28.05.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT PRIMAR   DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.05.2020  Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 28.05.2020, orele 900 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. (2) Desfasurarea sedintei…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 18.05.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR    DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 18.05.2020   Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  18.05.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat (parter), strada Nicolae Balcescu…

Detalii...