ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 60597/16.10.2020

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 în Municipiul…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 60615/16.10.2020

Nr. 60615/16.10.2020 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 23.10.2020, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 58381/09.10.2020 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmmnicu Sărat pentru activitatea privind ,,măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice” şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea menţionată anterior În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de…

Detalii...

ANUNŢ PUBLIC

Având in vedere: adresa nr. 3320/05.10.2020 a Consitrans SRL imputernicit al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, inregistrata la Primaria Municipiului Ramnicu Sarat cu nr. 847/05.10.2020; prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, actualizata cu Legea 90/2011, conform careia: Cap IV, art. 16, alin (1):     “Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz,…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 17.09.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 17.09.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. (2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 17.09.2020 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu…

Detalii...

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 47372/ 27.08.2020

Urmare a numeroaselor solicitări ale reprezentanților presei în legătură cu reluarea activității Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Municipal, vă informăm: În urma discuțiilor purtate de primarul Municipiului Râmnicu Sărat și membrii Comitetului Director al Spitalului și evaluării situației generale din spital și comunitate, coroborate cu deciziile Guvernului României privind începerea cursurilor pentru elevi, respectiv organizarea alegerilor locale, s-a decis inițierea procedurilor necesare reluării activității Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului. În acest sens au fost analizate toate măsurile care se impun a fi luate și au fost înaintate documentele către Direcția…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 31.08.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 31.08.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. (2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 31.08.2020 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 29961/02.06.2020

ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Râmnicu Sărat si aprobarea procedurii de anulare a acestora   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie…

Detalii...

ANUNŢ PUBLIC

Având in vedere: adresa nr. 50201/07.08.2020 a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA inregistrate cu nr. 11385/07.08.2020 la Consiliul Judetean Buzau; adresa nr. 11385/11.08.2020 a Consiliului Judetean Buzau inregistrata la Primaria Municipiului Ramnicu Sarat cu nr. 43944/11.08.2020; prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, actualizata cu Legea 90/2011, art. 16, alin (1), conform caruia:     “Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate…

Detalii...