ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 81125/25.01.2021

ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,Amenajare parc/zone verzi in cartier Alecu Bagdat”, pentru imobilul-teren situat in strada George Topârceanu nr 5 Bis (numărul cadastral 36565)  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,Amenajare…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 81117/25.01.2021

ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,Construire hala de productie articole din hartie si carton + birouri, construire magazie, construire imprejmuire partială la stradă”, la imobilul cu numarul cadastral 35732 situat in municipiul Râmnicu Sărat, strada C.I. Parhon nr. 14B, judeţul Buzău  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 81111/25.01.2021

ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,Construire hala metalica cu destinatia de productie utilaje pentru prelucrarea metalului”, la imobilul cu numărul cadastral 36962 situat în Soseaua Brăilei, Km 3, extravilan Municipiul Râmnicu Sărat  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.01.2021

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT PRIMAR    DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.01.2021 Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local…

Detalii...

ANUNT PUBLIC – Nr. 72628 / 10.12.2020

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE Nr. 72628 / 10.12.2020 ANUNT PUBLIC   SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE INSTIINTEAZA TOTI CONTRIBUABILII CA IMPOZITELE SI TAXELE PENTRU ANUL 2021 SE VOR INCASA INCEPAND CU DATA DE 08.01.2021. ATENTIONAM IN MOD DEOSEBIT CONTRIBUABILII CARE INSTRAINEAZA SAU DOBANDESC BUNURI MOBILE-MIJLOACE DE TRANSPORT SAU BUNURI IMOBILE-CLADIRI SI/SAU TERENURI, SA EVITE SA SE PROGRAMEZE LA SERVICIUL DE INMATRICULARI BUZAU SAU LA BIROURI NOTARIALE, IN VEDEREA INMATRICULARII PROVIZORII SAU DEFINITIVE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT SAU INCHEIERII CONTRACTELOR DE VANZARE CUMPARARE DEOARECE VOM FI IN IMPOSIBILITATEA ELIBERARII DOCUMENTELOR FISCALE…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 60597/16.10.2020

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 în Municipiul…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 60615/16.10.2020

Nr. 60615/16.10.2020 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 23.10.2020, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 58381/09.10.2020 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmmnicu Sărat pentru activitatea privind ,,măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice” şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea menţionată anterior În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de…

Detalii...

ANUNŢ PUBLIC

Având in vedere: adresa nr. 3320/05.10.2020 a Consitrans SRL imputernicit al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, inregistrata la Primaria Municipiului Ramnicu Sarat cu nr. 847/05.10.2020; prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, actualizata cu Legea 90/2011, conform careia: Cap IV, art. 16, alin (1):     “Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz,…

Detalii...