ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 28298/22.05.2020

Nr. 28298/22.05.2020 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 28.05.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT PRIMAR   DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.05.2020  Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 28.05.2020, orele 900 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. (2) Desfasurarea sedintei…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 18.05.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR    DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 18.05.2020   Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  18.05.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat (parter), strada Nicolae Balcescu…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Str. N.Bãlcescu nr. 1, Râmnicu-Sãrat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947 Web: www.primariermsarat.ro       E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680 Nr. 26307/12.05.2020 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru…

Detalii...

HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019)

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT CONSILIUL LOCAL         HOTARARE privind Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019) ​Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.04.2020; ​Având în vedere: – referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Saratinregistrat sub nr.  …

Detalii...

Buzăul – cel mai sigur oraș din România privind lupta împotriva Covid-19

De  ceva timp, Buzăul este cel mai sigur oraș din țară din punct de vedere al prevenirii infectării cu noul Coronavirus Covid-19, ocupând ultimul loc în clasamentul întocmit pe baza numărului de cazuri descoperite! Mulțumesc din tot sufletul tuturor buzoienilor pentru acest rezultat extraordinar! Comunitatea noastră a fost disciplinată iar toți buzoienii cu sarcini și obligații în această luptă și-au făcut datoria. Tot personalul medical, polițiștii, jandarmii și militarii merită toată recunoștința noastră pentru profesionalismul demonstrat și dedicarea cu care și-au făcut și își fac treaba! Ca președinte al Comitetului…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in data  de 30.04.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:   Art.1. Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  30.04.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat (parter), strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.04.2020 este prevazut in Anexa care face parte integranta din…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 21799/06.04.2020 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Râmnicu Sărat – forma actualizata si revizuita – şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 21148/31.03.2020 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 1B – nr. cadastral 36390) – Infiintare centru de zi in cadrul proiectului ,,Un pas spre comunitate” prin reabilitarea unei clădiri existente in Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea…

Detalii...

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 31.03.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR    DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 31.03.2020  Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau           Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  31.03.2020, orele 1115 in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul…

Detalii...