Convocarea Consiliului judetean in şedinţă extraordinară in data de 14 noiembrie 2019

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE DISPOZITIE Nr. 350 privind convocarea Consiliului judetean in şedinţă extraordinară in data de 14 noiembrie 2019 Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, in temeiul art.134, 178 alin.(2), 179 alin. (2) lit. „b” şi alin. (6) şi art.196 alin,(1), li.t. „b” din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codui Administrativ, DISPUNE : Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău in şeclinţă extraordinară, 301, 14 NOIEMBRIE 2019, ORA 10″. (2). şedinţa va avea loc la secliul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu”…

Detalii...