DISPOZIŢIE Nr. 387 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii decembrie 2019

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,         În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, DISPUNE :         Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  JOI, 19 DECEMBRIE 2019, ORA 1000.                  (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:            PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:  Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2019 pe cele…

Detalii...