ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 15659/03.03.2020 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI CUANTUMUL SANCŢIUNILOR PREVĂZUTE DE ART. 493 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CE SE VOR APLICA ÎN ANUL 2021 ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, INDEXATE CU RATA INFLATIEI DE 3,8% (AFERENTA ANULUI FISCAL 2019) În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la…

Detalii...