ANUNŢ PUBLIC

Având in vedere:

  • adresa nr. 3320/05.10.2020 a Consitrans SRL imputernicit al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, inregistrata la Primaria Municipiului Ramnicu Sarat cu nr. 847/05.10.2020;
  • prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, actualizata cu Legea 90/2011, conform careia:

Cap IV, art. 16, alin (1):

    “Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice”;

Cap IV, art. 17, alin (1):

    “Autoritatile administratiei publice locale si fortele de ordine publica sunt obligate sa isi dea concursul pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art. 16”,

      va informăm asupra faptului că in extravilanul Municipiului Ramnicu Sarat pe unele terenuri aflate pe traseul drumului de mare viteză Buzău-Focşani identificat in cadrul obiectivului ”Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru drum de mare viteză Buzău-Focsani”, prestatorul CONSITRANS SRL prin subcontractantul INSTITUTUL VASILE PÂRVAN va demara activitatea de efectuare a investigatiilor arheologice.

Astfel, conform prevederilor legale anterior mentionate, informăm proprietarii terenurilor agricole din zona tarlalelor 2, 5, 6, 7, 8, 13 14, 15, 25, 26, 28, 29, 30 si 32 că au obligaţia de a permite accesul pe teren in vederea realizării investigatiilor arheologice de către echipele de lucru ale INSTITUTULUI VASILE PÂRVAN.

 

Primar,

Cîrjan Sorin Valentin

Related posts