ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 2166/06.07.2021

Nr. 2166/06.07.2021  ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea ,,STRATEGII INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2021 – 2027” document finanţat în cadrul proiectului ,,Planificare Strategică şi Simplificarea Procedurilor Administrative în Municipiul Râmnicu Sărat”, Programul Operaţional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1/CP13/2019  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea ,,STRATEGII INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2021 –…

Detalii...