Anunt de presa Lansare proiect: Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala Cod SMIS 145855

 

Anunt de presa

Lansare proiect : Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala Cod SMIS 145855

 

Proiectul cu titlul “Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala” Cod SMIS 145855, este finantat de Uniunea Europeana , in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Proiect in care UAT Municipiul Ramnicu Sarat (Primaria Municipiului Ramnicu Sarat) are calitatea de lider de parteneriat, Scoala Gimnaziala “Gheorghe Vernescu” este partenerul 1, Directia de Asistenta Sociala Ramnicu Sarat  – partener 2 si ECOIMPACT – ASOCIATIA ROMANA A EVALUATORILOR SI AUDITORILOR DE MEDIU este partenerul 3.

Valoarea totala a proiectului este de 14.623.560,28 lei  : valoarea eligibila a proiectului 14.623.560,28 lei, valoarea eligibila nerambursabila 14.432.791,14 din care: valoarea eligibila nerambursabila FSE 13.892.382,24 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national 540.408,90 lei, cofinantarea eligibila a beneficiarului 190.769,14 lei.

Contractul de finantare nr.14691 a fost semnat in data de 30.06.2021, de catre UAT Municipiul Ramnicu Sarat in calitate de beneficiar si Ministerul Investitiilor si proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Managemnt pentru Programul Operational Capital Uman, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est.

Obiectivul general al proiectului : reducerea numarului de persoane apartinand comunitatilor roma si non-roma, din zonele urbane marginalizate ale Municipiului Ramnicu Sarat, comunitati aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, antreprenoriat si asistenta

sociala in contextul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala aprobata in cadrul mecanismului de DLRC

 

Obiectivele specifice sunt:

OS 1 – 1209 membri ai grupului tinta formati profesional prin participarea la cursuri de formare profesionala continua (84 competente antreprenoriale , 825 calificare nivel 2 si

300 participanti calificare nivel 1 cu participare la 2 programe in vederea maximizarii sanselor de insertie pe piata muncii).

OS  2 – Consilierea si medierea pe piata muncii a 1400 membri ai grupului tinta.

OS 3 – Sprijinirea a 25 de membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi afaceri.

OS 4 – Participarea la programe de Ucenicie pentru 50 persoane din comunitatile marginalizate.

OS 5 – Crearea a 300 locuri de munca ce vor fi subventionate de catre autoritatile in domeniu.

OS  6 – Crearea a 5 parteneriate pentru ocupare.

OS 7 – Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 240 elevi din comunitatea marginalizata prin programe tip “Scoala dupa Scoala”.

OS 8 – Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 30 elevi din comunitatea marginalizata prin programe tip “A doua sansa”.

OS 9 – Organizarea de sesiuni de consiliere parinte-elev-cadru didactic pentru 240 elevi.

OS  10 – Crearea a 5 parteneriate pentru educatie

OS  11 – Infiintare si operationalizare  Centru Comunitar Integrat Ramnicu Sarat.

OS  12 – Realizarea unei platforme informatice sociale.

OS  13 – Reglementare acte de proprietate membri ai grupului tinta.

OS 14 – Inchiriere a 2 masini pentru transport persoanelor din ZUM la Centrul Comunitar Integrat respective pentru Caravana Sociala.

OS 15 – 30 luni Management de proiect.

 

Rezultate preconizate:

Rezultat 1 – Participarea la cursuri de formare profesionala a 1125 persoane (membri GT) apartinand ZUM

Rezultat 2 – Participarea la sesiuni, consiliere si mediere pe piata muncii a 1400 membri ai grupului tinta

Rezultat 3 – 25 de noi afaceri infiintate de membri grupului tinta

Rezultat 4 – 50 membri ai GT participant la programe de ucenicie subventionate de autoritati

Rezultat 5 – 300 locuri de munca create si subventionate de autoritati

Rezultat 6 –  5 Parteneriate pentru ocupare realizate

Rezultat 7 – 240 elevi din ZUM participanti la programele tip “Scoala dupa Scoala”

Rezultat 8 – 30 de membri ai GT participanti la programele de tip “A doua sansa”

Rezultat 9 – 480 de elevi si parinti participanti la sesiuni de consiliere de tip parinte-elev-scoala (240 elevi si 240 parinti)

Rezultat 10 – 5 parteneriate pentru educatie realizate in cadrul proiectului

Rezultat 11 – 1 Centru Comunitar Integrat Ramnicu Sarat infiintat si operationalizat in cadrul proiectului

Rezultat 12 – 1 Platforma informatica sociala realizata si utilizata in cadrul proiectului

Rezultat 13 – Reglementari acte de proprietate pentru membri GT

Rezultat 14 – 2 masini inchiriate pentru derularea activitatilor sociale

Rezultat 15 – 30 de luni de management al proiectului (gestionarea si monitorizarea proiectului , realizarea achizitiilor publice, informare si publicitate)

 

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, 30.06.2021 – 31.12.2023.

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

 

Pentru informatii suplimentare , cei interesati se pot adresa la telefonul: 0238561946, fax: 0238561947, e-mail: primariarmsarat@primariermsarat.ro, persoana de contact: Stanciu Marius Sorin,  asistent manager proiect.

 

Asistent manager Proiect Responsabil achiziții publice
Consilier principal, Stanciu Marius Consilier, Grosu George

 

 

 

Related posts