ANUNŢ CONSULTARE SI DEZBATERE PUBLICA a Proiectului de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat

NR.6243 /26.07.2021         ANUNŢ CONSULTARE SI DEZBATERE PUBLICA a Proiectului de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat       In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica initiativa Primarului Municipiului Ramnicu Sarat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat si organizarea consultarii/dezbaterii publice pentru proiectul propus, in data de 04.08.2021, ora 1300, la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat-Sala…

Detalii...

ANUNȚ

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 29.07.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:   Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al Municipiului Râmnicu Sărat, post-mortem, domnului IONESCU OCTAVIAN- FLORENTIN; Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de…

Detalii...

HOTARARE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat si aprobarea unor noi taxe

HOTARARE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat si aprobarea unor noi taxe   Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.06.2021; Având în vedere: –  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.112733/16.06.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit…

Detalii...

ERATA la ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021 pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

Nr.  3322 /12.07.2021 ERATA la ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021 pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general   Referitor: ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021  Denumire anunt: Acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general   În atentia tuturor aplicantilor: Primaria Municipiului Ramnicu Sarat publică următoarea erată a ANUNTULUI DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021 ERATA În documentul ANUNT DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021   Referitor la enunțul: „Suma prevazută în bugetul Municipiului Râmnicu…

Detalii...

ANUNȚ DE PARTICIPARE Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

NR.  3016/09.07.2021 ANUNȚ DE PARTICIPARE Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general Autoritatea finanțatoare (contractantă), Municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr.l, CIF 2406871, tel 0238-561946, fax 0238-561947, website www.primariermsarat.ro, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile, din  fonduri  publice  alocate  pentru  activități  nonprofit de interes general, a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 70/16.04.201 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Râmnicu  Sărat pe anul 2021, a Hotărârii Consiliului local al Municipiului…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 2166/06.07.2021

Nr. 2166/06.07.2021  ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea ,,STRATEGII INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2021 – 2027” document finanţat în cadrul proiectului ,,Planificare Strategică şi Simplificarea Procedurilor Administrative în Municipiul Râmnicu Sărat”, Programul Operaţional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1/CP13/2019  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea ,,STRATEGII INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2021 –…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 111112/10.06.2021

ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ   a Proiectului de hotărâre privind majorarea taxei pentru vizitarea Muzeului Municipal ,,Octavian Moşescu” din Municipiul Râmnicu Sărat   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind majorarea taxei pentru vizitarea Muzeului Municipal ,,Octavian Moşescu” din Municipiul Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 17.06.2021, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat – Sala…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 111107/10.06.2021

ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ   a Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Constantin Brâncoveanu” Şcolii Gimnaziale nr. 1, unitate de învăţământ preuniversitar de stat, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Ştefan cel Mare nr. 17, judeţul Buzău   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Constantin Brâncoveanu” Şcolii Gimnaziale nr. 1, unitate de învăţământ preuniversitar de stat, cu sediul în…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniile cultura, educatie civia, social, protectia mediului)

Nr. 103609/07.05.2021  ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniile cultura, educatie civia, social, protectia mediului) În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniul sport)

Nr. 103595/07.05.2021  ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniul sport) În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes…

Detalii...