ANUNȚ convocare a Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 17.01.2022, ora 15

In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(3), lit.b) si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 17.01.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Depunerea juramantului de catre doamna Țârdeanu Viorica-Georgeta al carei mandat de consilier local supleant a fost validat prin Incheierea Judecatoriei Rm.Sarat in Dosarul…

Detalii...

ANUNŢ Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (în proiect – conform art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, actualizată)

ANUNŢ Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (în proiect – conform art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, actualizată) Având în vedere prevederile art. 39  alin (3)-(6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul…

Detalii...

COMPLETARE LA ANUNTUL DE INTERES PUBLIC NR. 44633 / 16.12.2021

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE Nr. 47553 / 04.01.2022 COMPLETARE LA ANUNTUL DE INTERES PUBLIC NR. 44633 / 16.12.2021 ANUNTUL PUBLIC CU NR. 44633/16.12.2021 SE COMPLETEAZA CU SINTAGMA: PANA LA DATA 10.01.2022 DATORITA UNOR MOTIVE TEHNICE(INCHIDERE/DESCHIDERE AN) PLATILE INTERMEDIATE DE APLICATIA GHISEUL.RO VOR FI BLOCATE CU EXCEPTIA ACELOR PLATI FARA AUTENTIFICARE (AMENZI, TAXE HOTELIERE, TARIFE AUTORIZATII, TAXE DE TIMBRU, TAXE SPECIALE, ETC.).   VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE SI VA CEREM SCUZE PENTRU EVENTUALELE INCONVENIENTE CREATE!   Primar, CIRJAN SORIN VALENTIN

Detalii...

HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat

HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat           Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 22.12.2021; Având în vedere: –  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.43661/13.12.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in…

Detalii...

ANUNT DE INTERES PUBLIC

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE Nr. 44633 / 16.12.2021 ANUNT DE INTERES PUBLIC SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE INSTIINTEAZA TOTI CONTRIBUABILII CA IMPOZITELE SI TAXELE PENTRU ANUL 2022 SE VOR INCASA INCEPAND CU DATA DE 10.01.2022. ATENTIONAM IN MOD DEOSEBIT CONTRIBUABILII CARE INSTRAINEAZA SAU DOBANDESC BUNURI MOBILE-MIJLOACE DE TRANSPORT SAU BUNURI IMOBILE-CLADIRI SI/SAU TERENURI, SA EVITE SA SE PROGRAMEZE LA SERVICIUL DE INMATRICULARI BUZAU SAU LA BIROURI NOTARIALE, IN VEDEREA INMATRICULARII PROVIZORII SAU DEFINITIVE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT SAU INCHEIERII CONTRACTELOR DE VANZARE CUMPARARE DEOARECE VOM FI IN IMPOSIBILITATEA ELIBERARII DOCUMENTELOR…

Detalii...

Convocare a ședintei de lucru extraordinare a Consiliului Local din Data de 22.12.2021, ora 12.00

ANUNT In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 22.12.2021, orele 1200 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021; 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de…

Detalii...

ANUNȚ de convocare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în ședință extraordinară în data de 13.12.2021, orele 15.00

In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(3), lit.b) si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 13.12.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Manciulea Dan Traian, înainte de expirarea duratei normale a…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat

Nr. 41464/06.12.2021  ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 14.12.2021, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat…

Detalii...

ANUNȚ și DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 25.11.2021

ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.1138/08.11.2021 privind exercitarea temporara a atributiilor conferite de lege Primarului Municipiului Rm.Sarat de catre inlocuitorul de drept al acestuia -Viceprimarul Municipiului  Rm.Sarat, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 25.11.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine…

Detalii...

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind modificarea contravalorii tichetelor de parcare şi abonamentelor aferente activităţii privind gestiunea activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată, a tarifelor priivnd gestiunea activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare

Nr. 38361/19.11.2021     ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind modificarea contravalorii tichetelor de parcare şi abonamentelor aferente activităţii privind gestiunea activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată, a tarifelor priivnd gestiunea activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea contravalorii tichetelor de…

Detalii...